Växjö

Miljöpolicy orsakar långa transporter

Fjärrvärmeverket i Växjö vägrar att ta emot träflis från soptippen i Häringetorp utanför Gemla. Flisen kan innehålla farliga restprodukter. Nu körs flisen istället på lastbil  till Östergötland och  Sörmland.

Byggnadsföretag och privatpersoner slänger årligen 6000 ton rivningsvirke på soptippen i Häringetorp som ligger mellan Gemla och Växjö. Där flisas den och körs sen vidare på lastbil till värmeverk norr om småland, säger Kjell Arvidsson plastchef på Häringetorp återvinningsstation

Varför eldas flisen inte i Växjö?

- Växjö vill ju inte elda med den här typen av bränsle. Dem håller fast vid sitt och anser att skogsflisen är ren, renare än vår flis.

På fjärrvärmeverket i Växjö är man helt ointresserad av att bränna rivningsvirke som legat på soptippen i Häringetorp. Flisen är i princip döskallemärkt. Fredrik Strömgren är driftschef på fjärrvärmeverket

– Det är framförallt för att flisen är klassad som avfall.

Hur oren är då rivningsflisen?

– Det finns en del gångjärn och andra metalldelar i det som slängs här, men det rensar vi bort efter flisningen,säger Kjell Arvidsson platschef på Häringetorp soptipp. 

– Det är inte heller tillåtet att slänga impregnerat virke på soptippen. Det som återstår är det målade virket. Fem procent av det som slängs är målat.

På fjärrvärmeverket i Växjö anser man att  det är svårt att kvalitetssäkra askan som man får vid förbränningen  av träflis från soptippen.  Askan  kan innehålla olämpliga ämnen, som inte bör följa med ut i skogen.

– Vi vill vara helt säkra därför har vi en miljöpolicy som inte tillåter något annat än rena skogsbränslen,säger Fredrik Strömgren på Växjö fjärrvärmeverk.

Men Kjell Arvidsson platschef på Häringetorp tycker att man måste plocka in transporterna i en miljökalkyl:

– Vi måste minska transporterna, det tycker jag alla ska arbeta för.

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se