Kronoberg

Havre som bränsle kan vara framtiden

Nu får hästarna konkurrens. Havren kan bli en ny råvara för produktion av vegetabilisk olja, som kan användas för plasttillverkning och som fordonsbränsle.

Det finns nu möjligheter att få fram havre som ger mer olja än vanlig oljeraps, säger växtförädlaren Åsa Grimberg på Sveriges lantbruksuniversitet.

– Det skulle kunna bli något bättre än raps och vi har då fördelen att det här  kan odlas mer nordligt än raps, säger Åsa Grimberg.

Det finns idag i världen fyra viktiga oljeproducerande grödor varav raps är en. Havre kan bli den femte oljegrödan tror Åsa Grimberg, som nyligen doktorerade vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp på havre. I sin forskning har hon upptäckt att havren har goda anlag för oljeproduktion.

– Dessutom  behöver havren inte gödslas lika mycket som rapsen. Havren drabbas inte heller av lika många sjukdomar, säger Åsa Grimberg.

Havre är ett energirikt djurfoder som redan idag utan förädling innehåller fem-sex procent fett. Vi har länge kört våra hästar på den energirika havren och  nu kan det  i princip också bli möjligt att stoppa havre i tanken.

– Ja, både i tanken och framförallt inom den kemiska industrin där havreoljan  kan ersätta fossil olja vid tillverkning av plast.

Hur lång tid tar innan det här är verklighet?

– Jag tänker mig kanske 10-15 år framåt i tiden, säger Åsa Grimberg.

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se