Landstinget

Hälsingland förlorare i landstingsplan

Stora förändringar väntas inom hälso- och sjukvården i länet, och det är kvinnorna och barnen i Hälsingland som är de stora förlorarna i Landstinget Gävleborgs strategiska plan som presenterades i dag. 

Kontentan i planen är att den sjukvård som behövs ofta ska finnas nära medan specialistvården som behövs mer sällan kan centraliseras.

Planen innehåller tre förslag till förändringar som i stort sett är likadana med smärre skillnader.

De stora förlorarna är sjukhusen i Hälsingland medan vinnaren är sjukhuset i Gävle, som får fler vårdplatser och både utökad akut och planerad verksamhet.

”Dråpslag för Hudiksvall”
I de två första förslagen blir besparingen 76 miljoner. Där föreslås Hudiksvalls sjukhus lägga ned BB och förlossningen och att den slutna kvinno-, barn- och ungdomssjukvården och neonatalvården upphör. I det andra förslaget tas även den akuta kirurgin, ortopedin och öron bort.

– Oavsett politisk konstellation så är det här ett dråpslag för Hudiksvall. På alla punkter är det försämringar för Hudiksvalls sjukhus, säger oppositionsrådet Stefan Bäckström (C) i Hudiksvall.

Bollnäs akutverksamhet upphör
Enligt förslagen upphör den internmedicinska akutverksamheten på Bollnäs sjukhus och alla 73 vårdplatserna stängs.

I det tredje förslaget blir besparingen 45 miljoner. Skillnaden mot de övriga två förslagen är att då förläggs den planerade ortopediska operationsverksamheten till Bollnäs i stället för Hudiksvall och Bollnäs får behålla 17 vårdplatser.

Efter att den strategiska planen presenterats blev det en minst sagt låg stämning på Bollnäs sjukhus.

– Min första reaktion är en fruktansvärd tomhet, man vet inte hur man ska tänka för framtiden. Man säger att det ska vara vård på lika villkor men det här är definitivt inte det, säger en anställd.

– Det är rena vansinnet, vi är väl människor på den här kanten också, säger Ole Olsson som i dag varit på besök på sjukhuset.

Medicinsk säkerhet garanteras
– Tittar vi på omkringliggande landsting och den utveckling som sker nationellt så är vi inget undantag utan vi hamnar också i läget att vi behöver koncentrera vår akutsjukvård, säger landstingsdirektör Svante Lönnbark.

Enligt Börje Svensson, chefsläkare och ordförande i medicinska rådet, kan den medicinska säkerheten garanteras med de här förändringarna.

– Själva avstånden är nog inte ett så stort bekymmer som man först kan tro. Vi har mer fokuserat på de vinster som är med en ökad centralisering, säger Börje Svensson.

Magnus Hansson
magnus.hansson@sr.se

Agneta Sundberg
agneta.sundberg@sr.se

Hasse Persson
hasse.persson@sr.se

Madeleine Drake
madeleine.drake@sr.se

Lotta Persson
lotta.persson@sr.se

Torbjörn Näslund
torbjorn.naslund@sr.se