Växjö

Stark livsvilja hos ungdomar kan lösa många problem

Många problem för ungdomar ökar under lågkonjunkturen. Men det finns sätt att komma tillrätta med problemen. Det framkom vid en konferens kring ungdomsfrågor i Växjö.

Elinn Leo arbetar med fritidsverksamhet för ungdomar mellan 13 och 20 år.

– De vanligaste ungdomssproblemen är arbetslöshet, en svårighet att klara av skolan och komma in på arbetsmarknaden, bostad är svårt att få, sen att ungdomar ofta har ett litet nätverk upplever jag som ett stort problem, säger Elinn Leo.

Många ungdomar besöker fritidsverksamheten för att dom där hittar en gemenskap som dom inte upplever på andra håll, och många ungdomar har också dåliga erfarenheter av vuxenvärlden menar Elinn Leo:

– Många känner sig svikna av vuxenvärlden, till exempel med olika kontakter med socialförvaltning och arbetsförmedling, men också av föräldrar som kanske har mycket att göra och kanske själva har svårt att komma in på arbetsmarkmnden.

Och flera av de här problemen ökar, det kan man se statistiskt, säger Nils-Olof Zethrin på ungdomsstyrelsen:

– Den ekonomiska standarden bland unga blir allt sämre jämfört med övriga befolkningsrupper. Och vi vet från andra studier att unga är de som drabbas först vid en lågkonjunktur, och det är ju illavarslande.

Elinn Leo tror ändå att det finns ljuspunkter:

– Jag tror att det finns en stor vilja bland unga att förändra sin situation, de har en stor livsvilja och de behöver hopp, och vuxna som stöttar upp dom.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se