Varg var hare

En ny inventering visar att rovdjuren är på frammarsch i länet. Men när det gäller de rapporter om varg som kommit in så är de minst sagt osäkra. En av vargarna visade sig till exempel vara - en hare.

Årets rovdjursinventering från länsstyrelsen visar att lodjuren ökar i länet, liksom kungsörn.

Hur det är med varg är mer osäkert. Under det senaste året har länsstyrelsen i Jönköpings län fått in rapporter om varg vid totalt 11 tillfällen. Men inte i något fall har länsstyrelsen med säkerhet kunnat konstatera att det har varit vargar.

Däremot har analyser av spåren visat att det rört sig om allt från hundar till rävar och lodjur. I ett fall visade det sig att den misstänkta vargen i själva verket var en hare.