västerås

proAros vinnare i upphandling

Det blir proAros som från den 1 september får driva verksamheten vid Vetterslundsgatans gruppbostad, och från den 1 november verksamheten vid Rallarvägens gruppbostad. Det har nämnden för funktionshindrade beslutat. 

proAros var den anbudsgivare som lämnat det lägsta budet och därmed avbryts upphandlingen och driften av verksamheterna tilldelas proAros. Nämnden för funktionshindrades avtal med proAros kommer att löpa under fyra år och med möjlighet till två års förlängning.

Michael Gawell
michael.gawell@sr.se