S vill ge kommunerna extrapengar

Mer pengar till kommunerna och hellre skattehöjningar än skattesänkningar för att rädda jobben och välfärden. Det är huvudbudskapet i Socialdemokraternas vårbudgetmotion, som presenterades i dag.

Socialdemokraterna presenterade vårbudgetmotionen idag. Även om förslagen är just förslag och inte kommer att gå igenom är motionen viktig säger Hans Hoff, socialdemokratisk riksdagsledamot från Falkenberg. 

– Den visar att det finns stora skillnader i politiken, hur vi skulle hanterat en jobbkris och välfärdskris kontra hur regeringen politik är. Nyttan är att det blir tydligt för väljarna vad vi vill göra politiskt, säger Hans Hoff.

Tror du att den borgerliga alliansen, regeringen, tar till sig något av den?

– Riksdagen kommer att avslå alla våra förslag.

Kan det tänkas inspirera regeringen?

– Det bästa som kan hända är att regeringen tar med en del utav de förslag vi har lagt i budgeten i höst för det är bra förslag för att möta den kris vi har framför oss.

Förslagen i motionen går i huvudsak ut på att hålla arbetslösheten nere och att så få som möjligt ska hamna i utanförskap. Socialdemokraterna utesluter då inte att skatten kan behöva höjas. 

Motionen kan ses som en önskelista. Men om den hade kunnat gå igenom skulle kommunerna få massor med miljoner för att behålla folk i arbete.

För Hallands minsta kommun Hylte skulle det ge 8 miljoner 2009 och 2010, vilket motsvarar 35 jobb. Det är bra säger Mikael Arnström, socialdemokratiskt kommunråd i Hylte.

– Men också då att öka a-kassenivåer och försäkringskassenivåer och hindra folk från att hamna utanför och hamna i försörjningsstöd istället.

Försörjningsstödet innebär att kommunen får ta smällen?

– Ja, kommunerna tar den smällen till hundra procent och det får man finansiera med skattehöjningar som över lag drabbar de sämst ställda, säger Mikael Arnström.