Intagna på psykklinik får ha telefoner

De intagna på rättpsykiatriska regionkliniken i Växjö har rätt att få sina mobiltelefoner tillbaka. Det är följden av en dom i länsrätten i Skåne som menar att det generella mobilförbudet strider mot yttrandefriheten.

Heléne Dahl Fransson som är enhetschef Socialstyrelsens tillsynsenhet i Malmö menar att domen skickar en tydlig signal.

– De är väldigt kritiska till verksamheten och säger exempelvis att förbudet ger uttryck för en respektlöshet för den enskildes rättigheter. Därmed påverkar den även integriteten för de som påverkas av förbudet, vilket är skarpt formulerat, säger Heléne Dahl Fransson.

Länsrätten skriver i sin dom att det generella mobiltelefonförbudet strider mot yttrandefriheten och mot rättssäkerheten, eftersom man inte ser någon möjlighet för patienterna att överklaga förbudet.

Bakgrunden är att några av de intagna på kliniken som är dömda till rättspsykiatrisk vård, har fortsatt att begå brott med hjälp av telefonerna. Bland annat har en patient laddat hem och spridit barnpornografi.

I mars förra året infördes ett generellt förbud mot mobiltelefoner och patienternas telefoner samlades in.

Det är det som enligt Socialstyrelsen och nu också länsrätten strider mot lagen. Kliniken får omhänderta mobiltelefoner, men då måste beslut tas för varje enskild patient, som ska ha möjlighet att överklaga besluten.

Socialstyrelsen har redan hotat med ett så kallat vite på 200 000 kronor, som landstinget ska betala om man inte upphäver mobilförbudet.

Men landstinget har redan beslutat att man inte tänker lämna tillbaka några mobiltelefoner, uppger landstingsdirektör Börje Lindqvist. Och man kommer att överklaga domen till kammarrätten.

Angela Wiese, SR Kronoberg
angela.wiese@sr.se