17 000 med finskt påbrå i länet

I Umeå bor nästan 10 000 personer med finsk bakgrund. Enligt statistik som SCB tagit fram på uppdrag av Sveriges Radio Sisuradio har 7,3 procent av Sveriges invånare finsk anknytning i första, andra eller tredje generation.

Gruppen innefattar de som är födda i Finland, har minst en förälder född i Finland eller minst en mor- eller farförälder född i Finland. Umebon Sari Korva flyttade i början av 1970-talet som femåring till Sverige och hon är glad över att hennes mamma var noga med att det talades finska hemma.

– Mamma sa ofta till oss som barn att det här är ett finskt hem, här pratar vi finska för hon ville att vi skulle behålla det finska språket. Det är jag väldigt tacksam för idag. Det har gett oss väldigt mycket.

– Jag har jobbat med turism och varit tolk i Finland och jag har fått extra jobb och så kunde inte pappa svenska och vi har kvar släktingar i Finland, säger Sari Korva.

Språket starkare i skolan
Sari Korva är en av 16 904 personer i länet som har finsk påbrå och i sitt arbete som institutionssekreterare på tandläkarhögskolan i Umeå har hon haft stor nytta av finskan.

I den nya språklagen så har också finska språkets särställning stärkts. Anser man sig tillhöra den Sverigefinska minoriteten så har man rätt till modersmålsundervisning oavsett elevantal. På Hedlundaskolan i Umeå där ansvaret för hemspråk ligger så arbetar idag tre lärare med 99 elever som sökt modersmålsundervisning på finska.

I grundskolan har man 40 minuters undervisning i sitt modersmål.

Men trots att Sari Korva läste finska i skolan så har inte hennes barn det och hon har även haft svårt att föra över finskan till sina egna barn:

– Ja man försökte från början men det är svårt att vara konsekvent.

Umeå, Skellefteå och Vännäs är de kommuner i länet med flest personer med finsk anknytning.

Reporter Inga Korsbäck
inga.korsback@sr.se