stockholms län

Kommuner bör planera för svininfluensa

Stockholms kommuner och landsting bör planera för att klara viktig samhällsservice med hälften av personalen borta från jobbet. Det beskedet ger länsstyrelsen när planeringen inför en eventuell epedemi av svininfluensa nu tar fart.– Man ska tänka sig en situation där minst 15 procent av de anställda är borta i ungefär två månader. Under en viss period, alltså två veckor, kan man tänka sig att det är 50 procent som är borta, säger Hans O Spets, försvardirektör vid länsstyrelsen i Stockholm.

Länsstyrelsen har ansvar för att samordna beredskapen i kommuner och landsting och nu pågår arbetet för att förbereda inför en eventuell pandemi, kommuner, landsting och företag ska vara redo om det behövs.

Anneli Bergholm Söder jobbar på myndigheten Samhällsskydd och beredskap där man sedan länge tittat på vilka områden som måste fungera även om många blir sjuka.

– Här är det jätteviktigt med sophantering till exempel, att människor har möjlighet att köpa mat, att mat kommer ut till äldre och rörelsehindrade till exempel, att vi har en fungerande brandkår, att vi har en fungerande polis, säger hon.

Hittills har inget fall av svinfluensan eller Nya Influensan som den nu också kallas upptäckts i Sverige. Ett tjugotal prover har hittills testats negativa - lika många misstänkta fall rapporteras nu in till Smittskyddsmyndigheten varje dag.

Mycket är fortfarande oklart om hur allvarlig sjukdomen är eller kan bli, men Sverige kan inte göra mycket mer än att förbereda sig, säger försvardirektör Hans O Spets.

– Jag vill ju helst inte ha den här situationen som man har i Mexiko just nu, där man i princip har stängt hela samhället, säger han.

Sven Rönnqvist
sven.ronnqvist@sr.se