Åtta av tio ska dricka på Valborg

Åtta av tio unga i Örebro ska dricka på Valborg. Det hävdas i undersökningen ”Prata om alkohol”. Och lika många ungdomar i länet tycker att det är lätt att få tag på alkohol nu till Valborg. I undersökningen framkommer också att var fjärde mellan 13 och 18 år brukar köpa smuggelsprit till festen.

”Prata om alkohol” är ett initiativ från Sprit- och Vinleverantörsföreningen, SVL, med syfte att minska drickandet bland svenska ungdomar.

Av pojkarna i Örebro har 70 procent svarat att det är jättelätt att få tag på alkohol till Valborg, medan tio procent svarat att det är ganska lätt. Av flickorna svarar 56 procent att det är jättelätt medan 16 procent svarat att det är ganska lätt. 17 procent av pojkarna och 23 procent av flickorna har svarat att de inte dricker alkohol.