Sjukvården uppmanar till vaksamhet

Personer med influensaliknande symtom och som misstänker att de kan ha smittats av den nya influensan uppmanas kontakta sjukvården där de bor.

Den nya influensan (H1N1) som först drabbat Mexico och USA finns nu konstaterad i fler länder, bland annat i Europa. Det är länets smittskyddsläkare, Jens Boman som på landstingets hemsida gått ut med informationen.