Övertaliga lärare kan bli omplacerade

30 gotländska grundskolelärare har fått besked om att de riskerar uppsägning. Men samtdigt är det brist på bland annat fritidspedagoger. Därför vill skolledningen i första hand omplacera de lärare som riskerar att förlora sina jobb.

De 30 lärare som nu fått besked om övertalighet har möjlighet att anmäla sitt intresse för att jobba som förskollärare, fritidspedagoger och resurspedagoger, före den 7 maj.

Luis Barnes som är ordförande för Lärarförbudet Gotland tvivlar på barn- och utbildningsförvaltningens beräkningar och tror inte att så många som 30 lärare behöver omplaceras.