Nya strandskyddsregler

En ny lagändring gör att kommunerna får större inflytande över strandskyddet.

Riksdagen beslutade i dag om nya regler för strandskydd.

Lagändringen innebär att kommunerna får mer inflytande över strandskyddet och kan därmed tillåta till exempel bostäder och turistverksamhet i strandnära områden.

Men samtidigt kommer det också att bli svårare att upphäva strandskyddet i exploaterade områden än i dag.

De nya reglerna träder i kraft 1 juli.