SÖRMLAND

Fler fartkameror i länet

Till hösten ska fem nya hastighetskameror monteras på väg 52 mellan Nyköping och Katrineholm. Det är en del i en satsning som Vägverket gör för att öka trafiksäkerheten. Totalt ska ett hundratal kameror sättas upp i hela landet.

Hastighetskamerorna i Sörmland ska sättas upp en dryg mil utanför Nyköping, på en sträcka av två mil längs väg 52 som går mot Katrineholm.

Vägverkets förhoppning är att hastighetskamerorna ska rädda liv och minska utsläppen från trafiken.

Med de nya kamerorna som börjar placeras ut i höst kommer det finnas 1077 fasta hastighetskameror på de svenska vägarna.