AP-fonderna

Pensionspengar för tio miljarder borta

De statliga AP-fonderna har förlorat över åtta miljarder på felsatsningar på börsen under 2000-talet. Sammanlagt är minst tio miljarder av pensionärernas pengar borta. Det konstateras i en ny rapport till finansdepartementet.

De statliga AP-fonderna är de som förvaltar våra pensionspengar. I rapporten till finansdepartementet framgår även att det, förutom de åtta felsatsade miljarderna, har kostat minst två miljarder att administrera aktieplaceringarna.

– Förra året var definitivt inte ett bra år för Andra AP-fonden vad gäller aktiv avkastning, säger Carl Rosén sitter i ledningen för andra AP-fonden.

Utfallet för andra AP-fonden var fyra miljarder sämre än genomsnittet på börsen. Carl Rosen säger att just 2008 var ett dåligt år då mycket gick snett samtidigt.

– Det som hände var att de tillgångsklasser som skulle ta ut varandra inte gjorde det. Man fick en likartad utveckling på många sektorer och marknader som för vår del slog åt fel håll. Det kan vi inte komma ifrån, så var det.

Men det handlar inte bara om det dåliga förra året. De totalt tio miljarderna har försvunnit från 2001 till i år. AP-fondernas så kallade aktiva placeringar har till och med gått sämre än genomsnittet på börsen, under lång tid.

Det betyder att finansplaceringsproffsen i fonderna lyckats sämre än om de inte försökt alls att göra vinster genom att köpa och sälja, utan bara passivt placerat pengarna, jämnt över hela börsen, och låtit dem ligga där sedan 2001.

Till felplaneringarna kommer kostnaderna för att administrera placerandet, pengar som bland annat externa finansproffs delar på.

Första AP-fonden har klarat sig bästa och gör en vinst, men det är också den fond som dragit ner mest på sina aktiva placeringar.

Konsultbyrån McKinsey, som skrivit rapporten, konstaterar att det kan vara dags att fundera över hela systemet. Borde man kanske sluta med aktiv förvaltning? Det tycker inte Carl Rosén.

– Vi tror att man kan, om man är skicklig, generera en överavkastning. Det andra är att det är viktigt att vara med i den finansiella marknaden som aktiv förvaltare för att kunna välja rätt tillgångsslag, säger Carl Rosén.

Men menar du att det är någon slags lärpengar detta?

– Nej, det ska det ju inte vara. Målsättningen är att det ska vara en positiv avkastning.

Finansmarknadsminister Mats Odell är inte nöjd. AP-fonderna är självständiga men nu är det ändå dags att göra något, säger Odell.

– Den aktiva förvaltningen har inte varit tillfredsställande. Nu pekar allt på att det är ännu sämre under det senaste året och det är en allvarlig varningssignal. Jag utgår ifrån att AP-fondernas styrelser tar till sig detta och drar slutsatser utav det, säger finansmarknadsminister Mats Odell.

Jonas Fredén
jonas.freden@sr.se