Förändrad ledning och organisation i Sveriges Radio från 1 maj

Sveriges Radios styrelse beslutade på onsdagen om förslaget till förändrad organisation och ledning som lagts fram av vd Mats Svegfors och vice vd Cilla Benkö. Från den 1 maj har Sveriges Radio en mindre ledningsgrupp och fyra enheter istället för sju

Björn Löfdahl fortsätter som programdirektör och chef för en utvidgad Programenhet där även Berwaldhallen, Nya Medier och Trafikredaktionen ingår. Det betyder att all programverksamhet och samtliga producerande redaktioner inom Sveriges Radio, plus de kanalansvariga beställarna som ansvarar för kanalernas profiler, finns samlade i en enhet.

Vid sin sida får Björn Löfdahl, som biträdande programdirektör och chef för de kanalansvariga i Programenheten, Monika Sandberg, idag gruppchef på SVT:s kulturredaktion men tidigare mångårig Sveriges Radio-medarbetare. Monika Sandberg tillträder sin befattning den 1 juni, och kommer att ingå i Sveriges Radios direktion/ledning.

Jan Petersson, f.d. strategichef på SVT, blir direktör för enheten Analys och Kommunikation, en sammanslagning av tidigare VD-enheten och dess stabs- och analysfunktioner och kommunikationsenheten. Jan Petersson har börjat arbeta i Sveriges Radios ledning.

Jyrki Elo fortsätter som direktör för Administration och Teknik. I enheten ligger också ekonomiansvaret. HR och personalfrågor lyfts över till en egen, ny enhet. Till Administration och Teknik överförs Driftcentralen, d.v.s. det tekniska ”hjärtat” i Sveriges Radio varifrån utsändningarna sköts.

Som tillförordnad personaldirektör och chef för Personalenheten har utsetts Agneta Ericson, för närvarande chef för HR-avdelningen. Rekrytering av personaldirektör pågår.

Det betyder att Sveriges Radios ledning fr.o.m. den 1 maj 2009 består av:
Mats Svegfors, vd
Cilla Benkö, vice vd
Björn Löfdahl, programdirektör
Monika Sandberg, biträdande programdirektör
Jan Petersson, direktör Analys och Kommunikation
Jyrki Elo, administrativ och teknisk direktör
Agneta Ericson, tf personaldirektör
 

Pressbilder på direktionens medlemmar: http://sverigesradio.se/press/bilder/direktion/
 

Jörgen M Andersson, nuvarande direktör för Nya medier och Utsändning, kommunikationsdirektör Mikael Nilsson, programdirektör Hanna Stjärne, konserthusdirektör Michael Tydén och biträdande administrativa direktören Jaël Waern lämnar Sveriges Radios ledningsgrupp/direktion.

Michael Tydén fortsätter som konserthuschef i den nya Programenheten, Jörgen M Andersson, Mikael Nilsson och Hanna Stjärne övergår till andra befattningar inom Sveriges Radio. Jaël Waern lämnar SR och startar egen verksamhet.

Kontakter:
Mats Svegfors: 070-593 79 97
Cilla Benkö: 070-537 48 51
Styrelsens ordförande Ove Joanson: 070-590 31 58

Fakta:
Sveriges Radio är en del av public service och landets mest decentraliserade medieföretag. SR har cirka 1 750 anställda på ett 50-tal orter runtom i Sverige, från Malmö i söder till Kiruna i norr. 25 av orterna är huvudorter som sänder lokala P4-kanaler.

FM-kanalerna P1, P2, P3 och P4 sänder tillsammans med den finskspråkiga kanalen P7 Sisuradio och utlandssändningarna i Radio Sweden cirka 120 000 timmar radio varje år.
Det motsvarar mer än 300 timmar varje dygn! Till det kommer sändningar i ett tiotal digitala kanaler.

Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion i allmänhetens tjänst, finansierad av hushållens tv-avgifter. Sveriges Radios vision är att varje individ ska finna något värdefullt och omistligt i programutbudet.