Kritik mot mobbningsarbete

Uppsala kommun har inte gjort tillräckligt för att förhindra mobbningen av en elev på en av kommunens högstadieskolor. Det menar Skolinspektionen.

Efter att en kille började sjuan blev han hotad, kränkt och slagen upprepade gånger utan att skolan gjorde tillräckligt för att förhindra det, enligt Skolinspektionen. Kommunen måste nu redovisa hur dom ska bli bättre i sitt arbete mot mobbning senast den 19 juni.

Barn- och elevombudet ska också utreda om den mobbade eleven har rätt till skadestånd.