Kalmar

Ny enad klinik för rehabilitering

Landstinget samlar från och med i höst all personal som jobbar med rehabilitering och habilitering i en gemensam klinik på länssjukhuset. Det beskedet gavs sent på onsdagseftermiddagen till personalen.

- Det innebär att vi skapar en ny klinik, berättar Jonas Rastad som är sjukhuschef i Kalmar.

Länssjukhuset samlar en rad yrkeskategorier på samma ställe i den nya Kliniken för habilitering och rehabilitering. Därifrån utgår exempelvis arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kuratorer när de i framtiden behövs i olika typer av vård.

En konsekvens blir att de som jobbar inom habiliteringen - alltså stöd till barn och vuxna med funktionshinder - får flytta till den nya kliniken på länssjukhuset. Den 1 oktober ska förändringen ske och omfattar omkring 200 anställda.

I och med förändringen blir det också möjligt att genomföra en satsning på en särskild mottagning för strokepatienter och patienter som fått en hjärnskada efter olyckor i trafiken där landstinget idag inte når upp till tillräckligt bra resultat.

- Vi satsar på den vårdkedja där vi idag har en svaghet, säger Jonas Rastad.

Tobias Sandblad

tobias.sandblad@sr.se

Nick Näslund

nick.naslund@sr.se