Örebro läns landsting

Personalbrist vid en pandemi

Trots att Örebro läns landsting har en beredskapsplan för en eventuell världsomspännande epidemi, en så kallad pandemi, kan vården ändå drabbas av svåra personalbrister i en sådan situation. Det säger Hans Fredlund, smittskyddsläkare vid landstinget och en av de ansvariga för planen.

Han menar att även vårdpersonal kommer att insjukna och därmed skapa luckor bland personalen.
Pandemiplanen finns inte tillgänglig för allmänheten.
Ulf Kölbro, kristdemokrat och ersättare i landstingsfullmäktige är kritiskt till detta då han tror att folk skulle känna sig lugnare om de fick tillgång till beredskapsplanerna.
Sent på onsdagskvällen höjde världshälsoorganisationen WHO till fas 5 på sin sexgradiga pandemiskala. Det innebär att influensaspridningen nu är så stor att en pandemi är förestående.
Med anledning av influensan har Länsstyrelsen i Örebro beslutat att aktivera delar av krishanteringsorganisationen.
Länsstyrelsens arbete består i att följa händelseutveklingen och informera om influensan, enligt stabschef Tiina Johansson. 
Länsstyrelsen informerar om händesleutvecklingen bland annat på sin kriswebb.