Skåne/Bromölla

BVC stänger på grund av Hälsovalet

Hälsovalet som startar 1 maj får konsekvenser för vårdutbudet i Skåne. Till exempel väljer vårdföretaget Hälsoringen att lägga ner sin barnavårdscentral och distriktssköterskemottagning i Näsum norr om Bromölla, samtidigt som företaget satsar på en ny vårdcentral i Lund.

Vårdcentralen i Bromölla och blir kvar och går in i Hälsovalet som börjar gälla i Skåne 1 maj. Men filialen i Näsum läggs ner. Vårdföretaget tycker inte att det är ekonomiskt möjligt att fortsätta där.  

Hälsoringen har också vårdcentraler i Osby och Lönsboda och de drivs vidare, men står utanför Hälsovalet. Det gamla avtalet med Region Skåne gäller några år till. 

I Lund däremot startar Hälsoringen en ny vårdcentral som ingår i Hälsovalet. Att det känns tryggare att starta på större orter vill Jaan Timoleon, regionchef för Hälsoringen i södra Sverige, inte säga. 

I Lund räknar han med samordningsvinster med specialistmottagningen där. Och i Bromölla finns ingen konkurrerande vårdcentral, så där väljer Hälsoringen att gå in i Hälsovalet. 

De patienter som mött distriktssköterskan Jessica Lindh på filialen i Näsum får åka till Bromölla för att träffa henne.