MALMÖ

Muslimer och kristna ska samarbeta

Kristna och muslimer i Malmö ska nu börja sammanstråla i ett interreligöst forum som håller på att ta form. Samtalen ska handla om allt från tro till samhällsproblem.

– Moskén på Rosengård är vår närmast granne. Vi kan vinka till varandra och det känns naturligt att inleda ett djupare samarbete, säger Torgny Anderberg, präst i Västra Skrävlinge församling, som ligger ett stenkast från moskén i Malmö.

Just närheten mellan Västra Skrävlinge kyrka och moskén har sedan länge lett till en hel del samarbete och det är också därför som just Torgny Anderberg och Mukhiddine Shirinov, från Islamic Center, fått uppgiften att tillsammans åka runt och besökt Malmös alla muslimska och kristna församlingar. Det visade sig att alla tillfrågade vill vara med och nu hoppas man kunna skapa ett forum där man kan arbeta över religionsgränserna.

Ett nätverk har bildats och nu planeras aktiviteter både i det stora och det lilla, allt ifrån gemensamma utflykter till djupare samtal.

– När vi har varit ute i exempelvis källarmoskéerna har vi blivit vänligt bemötta. Vi har resonerat mycket om ungdomsbrottsligheten på Rosengård, till exempel, säger Torgny Anderberg.

– Det här samarbetet är viktigt. Personer i många muslimska föreningar vet inte hur de ska delta i samhället och dess utveckling, säger Mukhiddine Shirinov.

Idén kommer ifrån kyrkonämnden i Malmö och nu ska en styrgrupp bestående av svenska kyrkan i Malmö och Lund, Lunds missionssällskap och centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund besluta hur man ska gå vidare. I förlängningen ska alla religioner finnas representerade.