KRONOBERG

Räddningsarbete ska bli säkrare

Räddningstjänsten och ambulanssjukvården i västra Kronoberg startade i går en första gemensam utbildning av sin personal för att effektivisera och förbättra säkerheten på olycksplatserna.

De närmaste tre veckorna ska två hundra personer från räddningstjänsten och ambulanssjukvården i västra Kronoberg sätta sig på skolbänken för att lära sig undvika onödiga missförstånd på olycksplatserna.

- För att klara det måste vi lära oss att tala samma språk, säger utbildaren Thomas Asp på ambulanssjukvården i Ljungby.

- När vi från sjukvården bedömer patientens tillstånd och kommer fram till hur svårt skadad patienten är måste räddningstjänsten förstå vårt språk. Samma sak gäller när räddningstjänsten gör sin bedömning av säkerheten på olycksplatsen då måste också vi förstå vad som gäller.

Är det här en ny utbildning?

- Nej det är det inte, Värends räddningstjänst och ambulanserna i östra Kronoberg genomförde den här utbildningen förra året. Vi har tagit del av deras erfarenhet och genomför en liknande utbildning.

Det är första gången som räddningstjänsten och  ambulanssjukvården genomför en gemensam utbildning av sin personal, som nästan alltid jobbar tillsammans på olycksplatserna. De två organisationerna har olika huvudmän. Räddningstjänsten är underställd kommunen och ambulanssjukvården landstinget.

- Vi har övat tillsammans, men aldrig genomfört en gemensam utbildning.

Har ni på ambulanssjukvården saknat det här samarbetet?

- Ja det har vi. Inom en del andra län så är ambulanssjukvården samlokaliserad med kommunens räddningstjänst, men inte hos oss. På vissa ställen har man till och med samma huvudman. I Kronobergs län har vi alltid varit skilda åt. Det är en fördel att vi nu kommer närmare varandra eftersom vi jobbar så lika ute

Kommer ni nu i ett andra steg att samlokalisera er?

- I dag är det inga planer på det, säger Thomas Asp.

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se