Amerikansk ränta kvar på bottennivå

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve låter räntan ligga kvar på den historiskt låga nivån i spannet mellan 0 och 0,25 procent.

Att centralbanken inte fortsätter trenden med räntesänkningar kan ses som ett tecken på en viss ljusning i den amerikanska ekonomin, enligt Cecilia Skingsley, ränteanalyschef på Swedbank.

– De har uppenbarligen som aktiemarknaden sett en stabilisering av olika typer av ledande ekonomiska indikationer som finns för USA. Det ser lite stabilare ut på bostadsmarknaden, företagens och hushållens framtidstro har förbättrats. Därmed ser man lite stabilare mark under fötterna, säger Cecilia Skingsley.

Det är alltså en svagt optimistisk grundton i den amerikanska centralbankens motivering till beslutet. Statistik tyder på att takten i den ekonomiska nedgången bromsar in något.

Bland annat uppger centralbankens räntekommitté att hushållens konsumtion visar tecken på stabilisering.

USA-börserna reagerade med uppgångar, samtidigt steg obligationsräntorna och dollarn stärktes.

Federal Reserve gör dock bedömningen att räntan kommer att behöva ligga kvar på en låg nivå en lång tid framöver.

– Det är en mycket lång resa kvar för att få ordning på de krisande bankerna, att se till att kreditförsörjningen fungerar normalt igen och hantera den svaga efterfrågan som fortfarande råder i landet. Det är en resa som sannolikt kommer att ta flera år för den amerikanska ekonomin, säger Cecilia Skinsley.      

Robert Sennerdal
robert.sennerdal@sr.se