Sömnbrist bakom ADHD hos barn

Barn som sover för lite drabbas oftare av koncentrationsstörningar som ADHD. Det visar en ny finsk studie där man undersökt sambanden mellan för lite sömn och ADHD.

- Det viktigaste med den här studien är att den visar att kort sömn i sig också har en koppling till barns hyperaktivitet och impulsivitet, säger Juulia Paavonen vid Helsingfors universitet. 

Samband mellan sömnbrist och ADHD
Sedan tidigare vet man att barn med ADHD har sömnsvårigheter och att barn med sömnstörningar ofta visar tecken på koncentrationssvårigheter. Men det som man nu alltså sett är att barn som får för kort sömn får mer ADHD-liknande symptom än andra barn. 

Undersökningen har gjorts bland 280 friska 7- och 8-åringar i Finland. Med hjälp av så kallade aktigrafer, som är ett mätinstrument som ser ut som ett armbandsur, har forskarna mätt hur länge barnen sover.  Sen har man jämfört det mot föräldrarnas detaljerade utvärderingar av barnens beteende. Kort sömn gav högre poäng. 

Mer forskning krävs
Men hur kan forskarna vara så säkra på vad som är hönan och ägget här? Alltså, att det inte är så att barn som redan har koncentrationssvårigheter helt enkelt sover mindre? 

- Det är en viktig fråga hur sambanden ser ut och vi måste göra flera flera kontrollstudier framöver för att bevisa att det är brist på sömn som skapar beteendeproblem, säger Juulia Paavonen. 

- Redan idag finns undersökande studier bland vuxna som stödjer sambandet att för lite sömn skapar beteendeproblem. De visar att sömnbrist påverkar prefrontala barken och dess funktioner. Den delen av hjärnan har en central del i beteendekontroll, säger Juulia Paavonen.

Marcus Hansson
vet@sr.se