Mest positivt med pariserhjul

Förslaget på ett pariserhjul vid Operan i centrala Göteborg får godkänt i alla inkomna remissyttranden från de olika kommunala förvaltningarna och bolagen.

Även Operan själv tycker det är bra, om hjulet vrids och flyttas så långt bort på området som möjligt.

Genomgången som kommunens stadsbyggnadskontor gjort när de sammanställt inkomna synpunkter visar också att bostadsrättsföreningen i Hasselbladshuset är kritisk mot att hjulet medför skymd utsikt och bullerproblem.

Men stadsbyggnadskontorets tjänstemän avvisar den kritiken och föreslår att bygglov ges för det 54 meter höga hjulet. Bygglovet ska dock vara tidsbegränsat i tre år.