Uddevalla

SKTF reagerar mot kränkningar

Den infekterade striden inom barn- och utbildningsnämnden i Uddevalla fortsätter. Nu är det tjänstemännens fackliga organsiation SKTF som klagar på att tjänstemän har utsatts för kränkande behandling av ledamöter i nämnden.

Deras kompetens har ifrågasatts på ett nedlåtande och kränkande sätt, enligt skrivelsen.