"Ge pensionspengarna tillbaka"

Den planerade sänkningen av pensionerna vid årsskiftet är att betrakta som stöld. Det anser Ulf Björk, IF metalls socialdemokratiska förening i Umeå. Nu kräver han, och Socialdemokraterna i Västerbotten, i en motion till partikongressen att det görs en konsekvensanalys eftersom pengarna i AP-fonderna inte räcker till pensionerna.

I mitten på 90-talet överfördes omkring 250 miljarder kronor från AP-fonderna till statskassan, eftersom man ansåg att det fanns tillräckligt i fonderna för att klara av pensionerna. Men det senaste årets börsras har gjort att kapitalet gröps ur och nästa år kommer pensionerna därför att sänkas.

Pengarna måste återställas, säger Ulf Björk.
– Man har levererat in pengar från pensionärerna till statskassan, och då är det direkt orimligt att man sänker pensionen som det är tänkt 2010.

Hederssak gentemot pensionärerna
Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna som gjorde pensionsöverenskommelsen att flytta över pengar från AP-fonderna diskuterar nu hur man ska undvika att sänkningarna efter årskiftet blir så stora.

Men Ulf Björk menar att det finns inget att diskutera om --pengarna ska fram – och på frågan på om det verkligen är realistiskt att att få fram 250 miljarder i nuläget säger Ulf Björk att då får väl regeringen låna pengarna, för det handlar om en hederssak gentemot pensionärerna.

De har betalt in pengarna till AP-fonderna för att få en anständig pension och om pengarna betalas tillbaka till AP-fonderna behövs ingen pensionssänkning, säger Björk.

Tillsammans med Eva Andersson, socialdemokratisk ordförande i Umeås socialnämnd, har Ulf Björk via Umeå Arbetarekommun motionerat till socialdemokraternas partikongress om att det ska göras en konsekvensanalys av pensionsreformen och att det måste skapas ett pensionssystem som är hållbart för framtiden.

Beredskap för pensionsuppror
Om hans eget parti socialdemokraterna inte gör något åt saken tänker Ulf Björk inte tiga still då är han beredd att starta ett pensionsuppror.

– Det finns en och en halv miljoner pensionärer i det här landet och det är klart blir de snuvade, alltså att någon snor pengarna av dem månatligen i pension då blir de inte glada för det.

Reporter Lennart Odhström
lennart.odhstrom@sr.se