Digitalt stöd till Film i Värmland

Film i Värmland får extra utvecklingsmedel från Svenska Filminstitutet för att göra ett pilotprojekt kring digital filmvisning.

Stödet är på 200 000 kronor och ska användas för att prova digital utrustning i biografer och visningslokaler, inleda samtal med kommuner och biografägare om framtidsstrategier och öka visningen av lokalt producerade filmer.

Målet är att pilotprojektet ska leda till ett större projekt de kommande två åren som handlar om att förbereda för den digitala övergången.