Ben kan skapas från bindväv

Forskare vid Linköpings universitet har genom att odla bindvävsceller från huden i olika miljöer lyckats få fram brosk, ben och innerväggar till blodkärl.

Försöken har än så länge bara gjorts på försöksdjur i laboratorium, men om det slår väl ut kan det här bli ett betydligt enklare och effektivare sätt att återskapa vävnader hos människor jämfört med att odla dom via stamceller eller benmärg, menar forskarna.