Färgelanda

Färgelanda kommun stäms

Barn- och elevombudet tänker dra Färgelanda kommun inför domstol. Anledningen är att kommunen gjort en helomvändning och inte längre medger att en åttaårig pojke har blivit mobbad och kränkt.

Lars Arrhenius, barn- och elevombudet (som är en del av Skolinspektionen), tycker att kommunens hantering av ärendet är märkligt.

– Jag tycker det är lite märkligt att man först går ut och medger och ber den här pojken om ursäkt för att man hanterat det här dåligt, att han blivit utsatt för mobbning. Sedan vänder man helt och säger att han inte alls blivit utsatt.

– Jag tycker det är en kränkning mot den här pojken också, säger Lars Arrhenius.

Färgelanda kommun medgav alltså först att pojken blivit mobbad och kränkt.

– Jag kan bara konstatera att kommunen och skolan har misslyckats i det här fallet. Och det är något vi måste dra lärdom av nu och där vi också har börjat ett gediget arbete för att förhindra att sådant här ska inträffa igen.

Så sa kommunchefen Jan Eriksson till SR Väst den 23 januari i år.

Men när Barn- och elevombudet krävde skadestånd på 134 000 kronor anlitade kommunen en jurist, som nu kommit fram till att pojken inte alls blivit utsatt för kränkande behandling.

Eftersom man inte kan komma överens väljer nu Lars Arrhenius att stämma kommunen.

– Pojken har enligt min uppfattning blivit utsatt för allvarlig mobbning under ganska lång tid. Och jag har också uppfattningen att man från skolans sida inte har gjort tillräckligt för att få stopp på det här, säger Lars Arrhenius.

Färgelandas kommunchef Jan Eriksson har inte gått att nå för en kommentar, men kommunens ombud, advokat Annika Gustafsson, säger till SR Väst att kommunen anser att uppgifterna som Barn-och elevombudet bygger sitt ärende på inte stämmer.

Skadeståndebeloppet på 134 000 kronor anser hon vara alldeles för högt. Huruvida Färgelanda kommun kan tänka sig att betala ett mindre belopp till pojken vill Annika Gustafsson inte gå in på.

Susanna Wictorzon
susanna.wictorzon@sr.se
0522-67 00 25