Sundsvall

Tingstagården nedläggningshotad

Äldreboendet Tingstagården i Kvissleby utanför Sundsvall ska läggas ned under det här året, enligt ett förslag som socialnämnden ska ta ställning till den 15 maj.

Enligt kommunen är orsaken att byggnaden har stora renoveringsbehov och att det finns nog med äldreboendeplatser i området ändå.

I och med nedläggningen väntas en besparing på 9 miljoner årligen från 2010.