Belysning får inte anslutas till egna nätet

Haparanda kommun får bygga ett nät för gatubelysning i Karungi, men inte ansluta det till det egna elnätet. Det innebär att kommunen måste använda det nät som har koncession i området, det vill säga Ekfors kraft.

Haparanda hade ansökt hos Energimarknadsinspektionen om att få ansluta den nya gatubelyusningen till det egna nätet, men nu fått avslag på det.