Just nu

Ny lågprishandel till Kalmar

Det finns långt framskridna planer på att öppna en ny lågprishandel i Kalmar. IBI företagsutveckling, som leder planerna på den här stormarknaden, ligger bakom liknande projekt som Kungens kurva i Stockholm och Samarkand i Växjö.
Åke Petersson på Kalmar kommun bekräftar planerna, men säger till P 4 Kalmar att deras policy om att nya stormaknadsetableringar inte ska konkurera med handeln i centrum fortfarande gäller.