Linköping

Plastikkirurgiska framsteg i Linköping

Forskare vid Linköpings universitet har, genom att odla bindvävsceller från huden i olika miljöer, lyckats få fram brosk, ben och innerväggar till blodkärl.

Än så länge har försöken bara gjorts på försöksdjur i laboratorium, men om de slår väl ut kan det här bli ett betydligt enklare och effektivare sätt att återskapa vävnader hos människor jämfört med att odla dem via stamceller eller benmärg, menar forskarna.

– Det blir otroligt mycket enklare att framställa patientegna vävnader, säger Gunnar Kratz, professor och ledare för forskargruppen. 

Ben, brosk och kärl är viktiga ingredienser när det handlar om att återskapa skadade vävnader, till exempel vid komplicerade benbrott.