Borås

Allt fler unga kan inte simma

Simkunnigheten bland elever i årskurs tre i Borås sjunker - trots att målet är att alla ska kunna simma.

2008 kunde tio procent av eleverna i årskurs tre inte simma, jämfört med drygt 7 procent året innan.

Det är också stora skillnader mellan olika skolor. I Brämhult och Norrby är mer än var femte elev inte simkunnig i år tre - och i vissa klasser kan nästan varannan elev inte simma.

Skolledaren Lars Bengtsson på Norrby tror det beror på att det finns en stor andel barn och ungdomar som kommer från andra länder där man i och med tradion, vana och seder gör att man inte har samma vattenvana som svenska barn.

I flera kommundelar är det bara några få procent av eleverna som inte kan simma i årskurs 3. Men Brämhult och Norrby sticker ut i statistiken. På Norrby är 21 procent av eleverna inte simkunniga och i Brämhult 26 procent.

Framför allt är det Norrbyskolan och Bodaskolan som utmärker sig. Där är nästan hälften av eleverna inte simkunniga.

– Det är viktigt att vi redan i tidig ålder lär barnen umgås med vatten, både genom att prata om det och att genom de möjligheten att få vana vid vatten , säger Lars Bengtsson, som är medveten om problemet.

Jan-Åke Thorell
jan-ake.thorell@sr.se