Ja till myggbesprutning

Heby kommun förväntas säga ja till myggbekämpningen i Färnebofjärdens nationalpark och Hedesundafjärdens naturreservat.

Det är Nedre Dalälvens Utveckling och projektet Biologisk Myggkontroll som vill bespruta där i år, liksom dom senaste sex åren.

Nu föreslår mark- och planeringsenhet i Heby att kommunstyrelsen säger ja till bekämpningen som i så fall kommer att börja i slutet av maj.

Men det slutgiltiga beslutet om myggbesprutningen blir av eller inte fattas av Länsstyrelsen.