Landstinget

Hörselskadade i protest mot nya avgifter

Hörselskadades Riksförbund, HRF, protesterar mot att Värmlands landstingsfullmäktige nu beslutat att att införa nya hörselvårdsavgifter utanför det lagstadgade högkostnadsskyddet.

Alla som behöver hörselrehabilitering i Värmland måste nu betala 15 procent av kostnaden för hörapparaterna samt en särskild utprovningsavgift.

Båda dessa summor ligger utanför högkostnadsskyddet.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska landstingens vårdavgifter omfattas av högkostnadsskyddet.

– Landstinget i Värmland anser uppenbarligen att de inte behöver följa lagen, säger HRFs ordförande, Jan-Peter Strömgren.