Höjd influensaberedskap

Landstinget har höjt sin beredskap för att klara en eventuell influensaspridning.

WHO höjde igår risken till fas 5 för en Pandemi. Den Nordamerikanska influensan som i Sverige kallas Nya influensan startade i Mexico och har spridit sig till USA och ytterligare några länder. Inget fall av influensa har ännu hittats i Sverige.
– För att hindra att smittan sprids är det viktigt att beredskapen är hög, säger smittskyddsläkaren Jens Boman Västerbottens läns landsting.

Stort lager Tamiflu
– Västerbottens läns landsting har ett stort lager av Tamiflu, 20 000 doser att använda om det skulle behövas, säger Jens Boman.
Det landstinget nu gör är att man ökat övervakningen.  Personer som rest och har influensaliknade symtom ska hittas tidigt och prover tas. De ska analyseras på viruslaboratoriet på Universitetssjukhuset i Umeå, där Urban Kumlin en av landets ledande virologer finns. 
Prover från hela Norrland kommer att skickas till Umeå. Det viktiga nu är att ta reda på hur farlig smittan är.

Inga Korsbäck
inga.korsback@sr.se