Klimatförändringar undersöks i mosse

En forskare från ett universitet i Holland har fått tillstånd att göra undersökningar av nationalparken Store Mosse i Gnosjö kommun.

Syftet är att studera hur klimatförändringar påverkar mossar.

Det är förbjudet att göra vetenskapliga undersökningar på Store Mosse utan tillstånd från länsstyrelsen.

Men länsstyrelsen har nu alltså gett sitt tillstånd eftersom nationalparken ska få användas till viss forskning och undervisning, som kan bidra till att bevara myrområdet.