Göteborgs ekonomi

Ekonomiskt överskott får inte användas

Kommunala nämnder i Göteborg får inte längre använda sitt överskott som de vill. En enig kommunstyrelse beslutade igår att det egna kapital som många nämnder samlat ihop, för att ha under svårare tider, inte får användas utan kommunledningens tillstånd.

Beslutet kommer tätt efter beskedet att stadsdelsnämnderna måste spara två procent och övriga nämnder fem procent.

– Det är ju för att stärka upp våra egna möjligheter att klara det framöver som stad. Det är ett sätt att göra det på, att inskränka rätten att använda det egna kapitalet, säger Anneli Hulthén kommunstyrelsens ordförande (S).

Det kan upplevas som orättvist i stadsdelarna?

– Det är mycket som kan upplevas som orättvist. Men det är inte det som är frågan nu, utan nu gäller det att klara hela Göteborgs ekonomi och framförallt att ha en beredskap inför framtiden. Vi har ju till och med sagt att det kanske inte räcker med det här, utan att vi får komma tillbaka eventuellt och revidera budgeten, beroende på vilka prognoser som vi har och utfallet sedan blir.

På kommunstyrelsens presskonferens igår fälldes kommentaren att kommunen nu internt ställer in betalningarna.

Det betyder att nämndpolitiker som tänkte använda reserver från tidigare år nu när det blir tuffare kan känna sig blåsta.

Det lönar sig alltså inte att vara duktig och ha pengar kvar när budgetåret är slut. De pengarna finns bara på papperet, när kommunens prognoser nu pekar mot ett underskott för första gången på flera år.