اول ماه مه و سخنرانی وانیا لوندبی ودین Vanja Lundby-Wedin رهبر اتحادیۀ سراسری

گزارشگر: طاهر جام برسنگ

پیش‌بینی می‌شود که سخنرانی رهبر اتحادیۀ سراسری کارگران، وانیا لوندبی ودین در اول ماه مه برای وی سخنرانی سرنوشت‌سازی باشد. بدنبال رسوائی ناشی از حق بازنشستگی بالا و فوق‌العاده‌هایی تعیین شده برای مدیر عامل سازمان بازنشستگی AMF موقعیت رهبر اتحادیۀ سراسری یا LO به خطر افتاده، دست کم در این حد که صحبت کردن از فوق‌العاده‌ها و حقوق ویژه برای رؤسای بالا رتبه، در مراسم اول ماه مه برایش غیر ممکن باشد. این در حالی است که وی بنا به آئین اول ماه مه باید یکی از سخنرانان این روز باشد و محل سخنرانی وانیا لوندبی ودین در کمون سوندبی بری از پیش تعیین شده است.
به گفتۀ ماری لیندر، Mari Linder مسئول ارتباط اتحادیه سراسری کارگران سوئد LO، این تشکیلات برای تعیین موضوع سخنرانی، رئیس اتحادیۀ کارگران در اول ماه مه، از اعضای خود از طریق سایت اینترنتی‌اش، نظرخواهی به عمل آورده. ماری لیندر به بخش خبری رادیو سوئد توضیح داد که در حدود ۶۰۰ تن از اعضای اتحادیه در این نظرخواهی شرکت کرده‌اند و نظرات متفاوت خود را اعلام کرده‌اند. مسئول ارتباطات اتحادیۀ سراسری کارگران سوئد افزود در میان شرکت کنندگان در نظر خواهی، هستند کسانی که معتقدند لوندبی ودین در سخنرانی اول ماه مه نباید از حقوق ویژه و فوق‌العاده‌های مدیران بالارتبه حرفی بزند و هستند کسانی که درست عکس این نظر را دارند.
از سوی دیگر مشاور تبلیغاتی اتحادیۀ سراسری کارگران سوئد مانوئل فرر Manuel Ferrer که پیش از این مدیر روابط عمومی حزب سوسیال دمکرات بوده می‌گوید که در پیوند با سخنرانی اول ماه مۀ رهبر اتحادیۀ سراسری حدود ۱۲۰۰ نامه از اعضا دریافت کرده است که به مسئلۀ رسوائی ناشی از حقوق ویژۀ مدیران بالارتبه مربوط می‌شود. مشاور تبلیغاتی LO می‌گوید رهبر این اتحادیه نمی‌تواند از بحث در این مورد در سخنرانی خود طفره برود.

taher.jambarsang@sr.se