Kil

Kil vill ha hjälp med ny symbol

Via internet söker nu Kils kommun hjälp av kommunivånarna. Anledningen är att det ska tas fram en ny symbol för kommunen.

Dagens kommunvapen, i form av en kil, kommer förmodligen att vara kvar men logotypen som använda på t ex brevmallar ska ges en mer modern form.

Alla intresserade av att hjälpa till kan anmäla sig till kommunen, berättar informationschef Roger Kvarnlöf.

– Vi hoppas att många Kilsbor vill ta möjligheten, säger han.

Arbetet med att ta fram den nya symbolen kommer att kosta runt 190 000 kronor, enligt Roger Kvarnlöf.