Torkan i Skåne

Första bevattningsförbudet är här

Samtidigt som årets första bevattningsförbud kommit i Skåne ska invånarna i Ekeby i Bjuvs kommun få en ny vattenledning. Där har bristen på vatten varit ett återkommande problem.

Det första bevattningsförbudet kommer rekordtidigt. Det är Höörs kommun som är först ut i Skåne. Där råder nu bevattningsförbud i hela kommunen, förutom i Tjörnarp och i Norra Rörum.  

I Ekeby i Bjuvs kommun har bristen på vatten varit ett återkommande problem i torrtider. Där manas nu invånarna att just nu snåla med vattnet. Men snart ska det vara slut vattenproblemen för dem. Bjuvs kommun har anslutit sig till Sydvatten och ska i samband med det få vattenledningar till Billesholm och Ekeby. Ledningen till Ekeby ska vara klar någon gång efter midsommar.  

– Då kommer vattentillgången att bli mycket bättre än vad den är idag och har varit de senaste åren, säger Leif Erlandsson, teknisk chef i Bjuvs kommun.