Färre manskörer

Att en manskör sjunger in våren på Valborgsmässoafton är en djupt rotad tradition. Men i var tredje av landets kommuner har antalet manliga körer minskat dramatiskt, det visar en undersökning som P1 programmet Mitt i Musiken har gjort. Fagersta är en av kommunerna i undersökningen.

I Fagersta fanns manskören Kraftverket, men den lades ner för ett par år sedan. Brist på eldsjälar är orsaken, både bland ledare bland och sångare, tror kulturchefen Sten Bernhardsson. I Fagersta är det istället populärmusiken som slår ut manskörerna, framför allt yngre än väljer pop och rock framför traditionell körmusik, säger han till P4 Västmanland:

Enligt enkätundersökningen som P1-programmet Mitt i Musiken har gjort där 174 kommuner svarat uppger en tredjedel att manskörerna blivit färre de senaste tio åren. Tre kommuner i Västmanland har svarat. I Fagersta märks alltså en minskning, i Arboga är läget oförändrat och i Kungsör har kommunen svarat att man inte kan göra en bedömning.

Manskörsången har 200-åriga anor och Sten Bernhardsson i Fagersta tror att manskörerna kommer att finnas kvar, men kanske framför allt på order med akademiska utbildningar, och inte på bruksorter:

– Jag tror att man har tappat den gamla traditionen som fanns med bruksmusik och manskörer och så, som förut var ganska stark på bruksorter och idag så ägnar man sig åt helt andra fritidsintressen, mycket idrott och jakt och fiske, säger kulturchefen Sten Bernhardsson i Fagersta.

Kristin Axinge Jaslin
kristin.axinge-jaslin@sr.se