Dödsfall

Ivo Cramér har avlidit

Koreografen, regissören och balettchefen Ivo Cramér har avlidit, 88 år gammal. Han debuterade som koreograf på 40-talet och var sedan verksam långt in på 90-talet. 1968 fick Ivo Cramér möjligheten att skapa Cramérbaletten, som genom Riksteaterns försorg verkade över hela Sverige och med många gästspel utomlands.

Sin första balett skapade han redan 1945, fortsatte sedan att tillsammans med Birgit Cullberg driva Svenska Dans-Teatern 1946-47. Under dessa år och in på 1950-talet var han också mycket verksam i de nordiska länderna som koreograf och regissör.

För Cramérbaletten kreerade han många av sina största verk såsom Fader vår, Bondevangelium, En tallrik ärtsoppa, Godafton vackra mask, Känner ni Fia Jasson?, Det falska Spöket och Pierrot i parken.

Från 1975 och ett antal år framåt var Ivo Cramér chef för Kungliga Baletten. Han var under många år den ledande koreografen för dansverk till t ex Drottningholmsteatern och Confidencen. Hans mest kända verk inom denna genre är Fiskarena, Dansvurmen, Arlequins död och Arlequin, kärlekens trollkarl. Flera av dessa baletter iscensatte Ivo Cramér även med Parisoperans balett på inbjudan av dess dåvarande chef Rudolf Nurejev.

Under många år var Ivo Cramér bosatt i Strömstad. Här skapade han Cramér-Ensemblen, som framför allt framträdde inom kyrkan.

SR Kulturnytt
kulturnytt@sr.se