Läkarintyg saknar viktiga uppgifter

Sju av tio läkarintyg som kommer in till försäkringskassan saknar en eller flera obligatoriska uppgifter.

Det visar en granskning som Försäkringskassan gjort av 500 läkarintyg.

De uppgifter som oftast inte redovisas tillräckligt bra är de som kräver bedömningar eller beskrivningar från läkaren.

Försäkringskassan anser nu att det behövs med utbildning och dialog kring läkarintygets funktioner.