Länsstyrelsen förbereder för influensan

På länsstyrelsen pågår beredskapsarbetet för fullt inför en hotande pandemi av den nya influensan. Här ligger samordningsansvaret för att samhällsviktiga verksamheter, som sjukvård och äldreomsorg ska fortsätta att fungera även om influensan bryter ut på allvar och en stor del av befolkningen blir sängliggande.

Beredskapsdirektören på Länsstyrelsen, Leif Gustavsson, ser allvarligt på att smittan kan komma till Sverige.

– Det är klart att det kommer att bli en väldigt stor belastning på samhället och de som kan bli sjuka. Så visst är det allvarligt.

– Däremot är det ingen av oss som känner oro för att vi inte skulle klara av att sköta våra uppgifter och det ansvar vi har för krishantering, säger Leif Gustavsson.