Försäkringskassan:

"Många läkarintyg duger inte"

Läkare skriver bristfälliga läkarintyg. Det anser Försäkringskassan efter att de granskat 500 intyg.

De uppgifter som oftast inte redovisas tillräckligt bra är de som kräver bedömningar eller beskrivningar från läkaren, enligt Försäkringskassan.

I ungefär vart tredje läkarintyg är informationen om vad läkaren funnit vid sin undersökning bristfällig. I närmare 60 procent av intygen framgår det inte tillräckligt hur sjukdomen begränsar patientens förmåga.

Försäkringskassans chef Adriana Lender vill att läkarna prioriterar läkarintygen högre eftersom ett komplett intyg från första början ger snabbare beslut, vilket i sin tur leder till att åtgärder kan sättas in tidigare.