Hannas dikt

Hanna skrev och läste upp en dikt för Uje Brandelius. Fin tyckte han, men med något konstruktiva invändningar.